(((( پیامک  ))))

از مـوش ، به گربه شد پیـامک ارسال

کـز پنجه ی بـد  ،  معافمان کن امسال

بـا پـوزشِ چـرب  ، آمـد از گـربـه جواب

هرلقمه که بی تو می خورم نیست حلال

محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در چهارشنبه 1393/04/25 و ساعت 18:55 |

( شوق بامداد )

 

گفتم به عهد خویش وفا می کند حسن

دردی که داشتیم ، دوا می کند حسن

با ساز و برگ دانش و تدبیر ، با کلید

درهای بسته را همه وا می کند حسن

هم خلق را به خانه ی  شایسته می برد

هم با خلوص رو به خدا می کند حسن

پشت تورّم ، این خفنِ چند ساله را

کم کم به زورِ  حوصله تا می کند حسن

بازیگران ِ بی هنر ِ رانت خوار را

از مال های مفت ، جدا می کند حسن

هر شب برای جستن اندیشه های ناب

با شوق ِ بامداد  ،   دعا می کند حسن

چندین حسین را که به حصرند در خیال

از حصر بی بهانه ، رها می کند حسن

آن دین ها که  پیش تر از این  نشد ادا

با احترام و عشق  ،  ادا می کند حسن

هرگز نخوانده های ِ  نماز ِ حضور را

در مسجد امید ، قضا می کند حسن

 

      محمد روحانی ( نجوا کاشانی )


برچسب‌ها: حسن, تدبیر و امید, کلید, وفا, عهد
+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در چهارشنبه 1393/03/28 و ساعت 0:2 |

( هوای فردا )

صحبت از سرزمین ایران است

بحث ِ جمعیت ِ فراوان است

دارد آماده می شود کم کم

صد و پنجاه میلیون آدم

خودمانیم ، این عجب کاری ست

خبر ِ داغ پر طرفداری ست

همه در فکرِ آن که جمعیت

دوبرابر شود به این نیّت

هرکسی هر کجای دنیا هست

ببرد در اضافه کاری دست

ابتدا از خودش شروع کند

به کتاب ِ خدا رجوع کند

دل ببندد به با سواد شدن

برود در پیِ  زیاد شدن

مثلا گر دوتاست چار شود

تا توان هایش آشکار شود

سه شود شش ، چهار گردد هشت

خانه گر جا نداشت ، صحرا  ،  دشت

پنج  ده ، شش  دوازده گردد

هفت ِ مردم  ، چهارده گردد

هشت در شانزده بگیرد جا

نـُـه شود هیجده به لطف خدا

10 اگر بود  20  گردد بیست

نمره ی بیست ، نمره ی خوبیست

خانواری که کمتر از این است

سرعت ِ آکیوش  پایین است

تا هدفمند هست  یارانه

بی تفاوت نباش در خانه

سر و سامان بده عدد ها را

پاک تر کن  هوای فردا را

   محمد روحانی (  نجوا کاشانی )

+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در پنجشنبه 1392/12/08 و ساعت 10:15 |Powered By
BLOGFA.COM