( فنجان ِ فیل ) با پوشش طنز 
 


 شنیدم که فیلی به هندوستان
به وزن و به هیکل ، گران و کلان
هوس کرد فنجان بگیرد به دست
شود بلکه از لذت چای مست...

بزرگان و اشراف آن روزگار
به تدبیر و اندیشه کردند کار
مگر تا سزاوار فیل سترگ
بجویند فنجان خیلی بزرگ
فرستاده کردند هر سو گسیل
که پیدا شود بلکه فنجان ِ فیل
به صحرا ، به جنگل ، به دریا زدند
همه هند و بنگال را پا زدند
به هر سمت و سویی که برخاستند
نشد یافت آنی که می خواستند
ازین داستان ، رستم داستان
خبر گشت و گفتا که با ماست آن
یلان و بزرگان ِ اطراف هند
همه پارسا ، خبره ، دانا و رند
شدند عازم خطه ی سیستان
مگر حل نمایند این چیستان
تهمتن ، همان رستم نامدار
برون رفته بود از پی ِ کارزار
کمی صبر کردند تا باز گشت
مصاف تعارف که آغاز گشت
سخن گفته گردید از هر دری
زبان چرخ زد حول ِ هر محوری
سرانجام صحبت به پایان رسید
همه گفت و گو ها به فنجان رسید
تهمتن ز جا جست مثل فنر
در آورد از گنجه فنجان زر
که تقدیم ِ رندان ِ هندی کند
به تعبیر ابن قصه ، رندی کند
عیال از پس ِ پرده آمد برون
برافروخته ، خشمگین ، چهره خون
که فنجان زرین جهاز من است
به اندوه و غم ، دلنواز من است
مکن دور ، آن را ازین بی قرار
و گر نه سر و گرز ِ اسفندیار
دل رستم از این سخن آب شد
رخش زرد ، همرنگ مهتاب شد
به خود گفت حق با عیال من است
که می گوید این هدیه مال من است
یرون گشت و برگشت با سطل ِ آب
که این است فنجان عالی جناب  


 محمد روحانی ( نجوا کاشانی
 
 

برچسب‌ها: فنجان ِ فیل, نجوا کاشانی, طنز, هندوستان
+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در یکشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ و ساعت 21:51 |

hz

با سلام و عرض ارادت ، روز حافظ بر همه ی حافظ دوستان فرخنده باد
-----------------------------------------------
گفتگو با حافظ ( طنز )

دوش بـا حـافـــظ ، دل ِ آتــش فشـــانـی داشتــم...
پیـــش ِ اســتـــاد طـریقــت ،امتــحانـی داشـتـم
گـوش با مـن داشـت ،آن آیینه ی غیـب و سـروش
مـن دلی بــا او ،بــه مـعـناى زبــــانــی داشـتــم
گفتـمـش: نوشیــده ای مـی ؟گفــت :آری بــارهـا
آن زمــان ،کــز پــرتــو میــخانــه آنـی داشتــم
گفتمش:کی مست می گشتــی و سـاغــر مـی زدی
گفــت: هـر جا ســاقـی ِ نـازک میــانـی داشتــم
گفتمش: بـا زاهد و صـوفـى چـه بـــودت روزگار؟
گفـت :از ایـن هردو ، چـشم خون فـشانى داشـتـم
گفتـمش: درآب ِ رکن آبـاد ،تـن شـستـی درسـت؟
گفـت: جان شستم ، در آن وقـتی که جـانی داشتم
گفتمش :عشــق ِ تو بـا لـولی وشـان مشــهور بـود
گفـت : آری ، چشـم ِ درویـش آشیـانی داشـتــم
گفتـمش: بـا مهـر ِ مهـرویـان دلـت آســوده بود؟
گفـت : از ایـن رنـج هــا گنـج گـرانـى داشتــم
گفتـمش : شـعـر تو دل ها را پـریشــان مـی کنـد
گفــت: بی تـردیــد ، جـادوی بـیـانــی داشتــم
گفتـم : از دوزخ تنـاول مـی نمـایـی یــا بهشــت
گفـت :از ایـن هر دوخوان هم،خرده نانی داشتـم
گفتمش :در محفل رنــدان ،مگـر جـای تو نیسـت؟
گفـت :در آن هفت خوان،یک روز خـوانى داشتم
گـفـتم:از آن ترک ِ شیـرازی خـبـرداری هـنوز؟
گفـت : بـا او هـم سـر و ســرّ عیـانـی داشــتـم
گـفـتـم : از ارشاد می گـيرى مجـوز ، بــاز هـم؟
گـفـت : آن جـا ، دوستـان ِ کـاردانــی داشـتـم
گـفـتمش:وضـع ِ سمـر قـنـد و بخارايت چـه شد؟
گفت : بـخشيدم بـه خـوبـان هـر کـرانی داشـتم
گـفتم:از دست کـه می ناليدى ای صاحب خرد؟
گفـت : صاحـب رخصـت ِ صاحبـقـرانـی داشتـم
گفتـم: از "نجـوای" روحانی تـو را رنجی رسیـد؟
گفـت : پـیــغــامـی ز یــار مهـربـانی داشـتـم
محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در دوشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ و ساعت 20:58 |

( ارتباط )

گربه ای در شرایطی حساس

دل به موشی بلند بالا بست

دست برداشت از اذیت موش

توبه کرد و به عاشقان پیوست

تا دلِ موش را به دست آرد

برد با خویش هدیه ی بسیار

دسته گل ، شعر تر ، ترانه ی ناب  

خواستگاری  نمود از دلدار

موش ،  بر عکس عادت معمول

ترس از گربه را کنار گذاشت

پیش مهمان دل سپرده ی خویش

سیب و خربوزه و انار گذ اشت

با کمالِ متانت و دقت

خارج ازترس و لرز و بدبینی

کرد از میهمان پذیرایی

شربت آورد و چای و شیرینی

موشِ مادر  ، به موش دختر گفت

دشمن ماست گربه ، گول نخور

تا گرفتارِ چنگ ِ او نشوی

گرد این بی قواره ، وول نخور

ازهمان روز ِ اول ِ هستی

گربه درفکر ِ خوردنِ موش است

این که ما زنده ایم تا امروز

بی سبب نیست ، موش باهوش است

موش ِ دختر به موش ِ مادر گفت

همه ی گربه ها ،  نه یکسانند

عده ای نابکار و بی فرهنگ

عده ای اهل عشق و عرفانند

بر خلاف ِ همه رفیقانش

این یکی گربه ، بی مروت نیست

دارد اندیشه تازه و روشن

پنجه هایش اسیر فطرت نیست

عششقِ پاک و معطری دارد

ارتباطی که بین ما جاری ست

خواب ،  در چشم ما نمی گنجد

عشق ما ، پای بند بیداری ست

موش مادر سکوت کرد ، سکوت  

به خودش واگذاشت دختر را

تا که از چشم و گوش بر دارد

عینک ِ کور و گوشی ِ کر را

ولی افسوس ، آنچه پیش آمد

خارج از پیش بینی ما بود

گربه عرفان ِ عاشقانه نداشت

اشتباه بزرگ این جا بود

گربه ،  در یک فراغت کو تاه

جلوه گر کرد ،  روی دیگر را

هم فروبرد پنجه در دختر

هم به دندان فشرد مادر را 

 
 
محمد روحانی ( نجوا کاشانی )


برچسب‌ها: طنز, گربه و موش, ارتباط, روی دیگر, اشتباه بزرگ
+ نوشته شده توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) در شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ و ساعت 20:5 |Powered By
BLOGFA.COM